על סנונית

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב היא ארגון יוזם, חדשני ומוביל, המממש את הערך המוסף של הטכנולוגיה לקידום תהליכי למידה הוראה והערכה. סנונית מתמחה בפיתוח מוצרי תוכן חינוכי מתוקשב למערכת החינוך ולשעות הפנאי. עמותת סנונית היא מלכ"ר מיסודם של האוניברסיטה העברית, פרופ' נאוה בן צבי, דודו רשתי ומשפחת ברקת.